مهندس سعید ابراهیمی

مدیر دفتر فروش پروژه های شرکت ابنیه سازان قربانی

ایشان دارای مدارک: لیسانس مدیریت بازرگانی و لیسانس روانشناسی با بیش از 12 سال تجربه در امور ملک و مستغلات و همچنین سابقه مدیریت دفتر بازاریابی بیمه ایران و همچنین کارشناس فروش شرکت جهان آسا و با پی نمودن دوره های تخصصی ذیل در مجموعه حضور فعالی دارند.

  • روانشناسی مهارت فروش موسسه: مرکز آموزش بازرگانی خرداد ۱۳۹۲
  • بازاریابی و فروش خدمات موسسه: مرکز آموزش بازرگانی تیر ۱۳۹۳
  • تکنیک های مذاکره، زبان بدن، و پیشبرد فروش موسسه: مرکز آموزش بازرگانی آبان ۱۳۹۴
  • بازاریابی بین المللی و صادرات محور موسسه: مرکز آموزش بازرگانی تیر ۱۳۹۵
  • مدیریت برند و برندینگ موسسه: مرکز آموزش بازرگانی مهر ۱۳۹۶
  • مدیریت استراتژیک بازاریابی موسسه: مرکز آموزش بازرگانی فروردین ۱۳۹۵
  • اصول و فنون قیمت گذاری موسسه: مرکز آموزش بازرگانی خرداد ۱۳۹۶
  • تحلیل رفتار مصرف کننده موسسه: مرکز آموزش بازرگانی اردیبهشت ۱۳۹۷
  • IELTS موسسه: ایران - استرالیا تیر ۱

مهندس مرتضی الوندی

مدیر فروش شرکت ابنیه سازان قربانی

ایشان دارای فوق لیسانس مهندسی عمران با سابقه ای بیش از 10 سال در امور ملکی و مستقلات و همچنین با سابقه مدیریت کارخانه نوین سازه شرق و سابقه مدیریت فروش شرکت ایران چوب آراز، هم اکنون در مجموعه ابنیه سازان قربانی حضور فعالی دارند.

 

نمونه پروژه ها

تصاویر برخی از نمونه پروژه های مجموعه را می توانید در قالب یک ماهیت مشاهده کنید.