پیشرفت چشم گیر پروژه رونیکا پالاس کوهک

ااین پروژه تقریبا از 5ماه پیش کلید خورده که تا به الان عملیات عمرانی در این پروژه از مرحله فونداسیون عبور و در مرحله ستون های طبقه اول میباشد.

مراحل بعدی پروژه را ایتم به ایتم به استحضار شما عزیزان خواهیم رساند.

با احترام 
EBRAHIMI
ALVANDI

نمونه پروژه ها

تصاویر برخی از نمونه پروژه های مجموعه را می توانید در قالب یک ماهیت مشاهده کنید.