ایام فاطمیه شرکت ابنیه سازان قربانی

ایام فاطمیه در شرکت ابنیه سازان قربانی همچون سال های گذشته با شور و حالی مثال زدنی برگزار شد. در این مراسم جمعی از پرسنل و مدیران شرکت نیز حضور داشتند.

نمونه پروژه ها

تصاویر برخی از نمونه پروژه های مجموعه را می توانید در قالب یک ماهیت مشاهده کنید.