مراسم تشیع دو شهید گمنام با حضور حاج رحیم قربانی

مراسم تشیع دو شهید گمنام در میدان هروی با شوری وصف ناپذیر در شهرک شهید رجایی با حضورحاج رحیم‌قربانی برگزار شد. در این مراسم روحانی مجموعه ابنیه سازان قربانی پایگاهی را با ماهیت یک ایستگاه صلواتی ایجاد نمود که در آن به پخش گل، چپیه و پذیرایی از حاضرین خدماتی هر چند کوچک را به عموم حاضرین ارائه نمود. بی شک شهیدان مقامی والا در بین عموم مردم این آب و خاک دارند که در همین راستا شرکت ابنیه سازان قربانی نیز خود را پیش قدم برای هر چه گرم تر کردن چنین مراسمی می داند.

نمونه پروژه ها

تصاویر برخی از نمونه پروژه های مجموعه را می توانید در قالب یک ماهیت مشاهده کنید.